Här hittar du porslin från Schönwald en av världens ledande leverantörer av porslin i hög kvalitet.

I över 125 år har företaget levererat porslin med kvalitetsstämpeln ”Schönwald”, som sitter under varje produkt och är nu registrerad i alla fem kontinenter som en garanti för professionalism, högsta kvalitet och en enastående design. Schönwald porslin sortiment sträcker sig från fine dining till industriell stil och för mångsidiga matpresentationer. Porslinet tillverkas i Tyskland innebär att de måste följa världens hårdaste miljölagar. Läs mer längst ner.

Nedåt och se sortimentet, klicka in för mer info och lite längre ner finns PDF-kataoger.

 Se mer info i PDF katalogerna och inspiration: 

  • För offert: återkom med artikel, atrikelnummer och antalen till kp_rs(snabelA)telia.com

Schönwald katalog pdf

  • Se fler PDF kataloger nedan

”Grönt” porslin – finns det?

BHS (Bauscher, Tafelstern, Schönwald) har en toppmodern och miljövänlig produktion i Tyskland. Att porslinet tillverkas i Tyskland innebär att de måste följa världens hårdaste miljölagar. BHS har minskat sin energiförbrukning med en tredjedel på 15 år, vilket innebär minskat koldioxidutsläpp. Anledningarna att de har lyckats med detta är bl.a.

  • Investeringar av flexibla, högteknologiska brännugnar.
  • Återanvändning av spillvärme som t.ex. kan värma upp byggnader.
  • Användning av moderna, högeffektiva elektriska motorer.

BHS är ISO 14001 certifierade och är även den första globala porslinstillverkaren i världen, som är ISO 50001 certifierade.

ISO 14001

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för företaget i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Krav för att få ett ISO 14001-certifikat:

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas.
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet .
  • Systemet är beskrivet.
  • System och beskrivning underhålls löpande.
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Källa: https://www.sis.se/ (SIS, Swedish Standards Institute)

ISO 50001

Denna internationella standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Systemets syfte är att hjälpa en organisation att tillämpa ett systematiskt angreppssätt för ständig förbättring av sin energiprestanda, innefattande energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Källa: https://www.sis.se/ (SIS, Swedish Standards Institute)